Zullen we bellen? Superleuk!

Laat je nummer achter, en laat weten wanneer het je uitkomt.
Dan bellen wij je terug!


x

Privacy statement

Het is voor ons belangrijk dat we jouw privacy waarborgen. Dankzij de veranderingen in de wetgeving, zijn we verplicht duidelijk te communiceren welke persoonsgegevens we van je verzamelen en wat we daar vervolgens mee doen. In deze privacyverklaring zullen we toelichten hoe we die persoonsgegevens verwerken.

Mocht je na het lezen van de verklaring nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

1 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Afhankelijk van wat we van je nodig hebben en wat je met ons deelt, verwerken we in verschillende situaties verschillende persoonsgegevens. Hoe lang we jouw gegevens bewaren, hangt ook af van de relatie die we met je hebben.

1.1 Onze klanten
Om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn, hebben we verschillende gegevens nodig. Omdat de belastingdienst over onze schouder meekijkt, moeten we alle gegevens 7 jaar bewaren (ook als je inmiddels geen klant meer bent bij ons). Wat we verwerken van onze klanten:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Voor- en achternaam van het contactpersoon (of contactpersonen)
 • Functie van bovenstaande contactpersoon (of contactpersonen)
 • Telefoonnummer van het bedrijf of de contactpersoon
 • E-mailadres van het bedrijf of de contactpersoon
 • Betalingsgegevens van het bedrijf
 • Overige persoonsgegevens die actief gedeeld zijn met ons bij het aangaan van of tijdens de duur van onze samenwerking

1.2 Mensen die een training willen of gaan volgen bij ons
Van mensen die een training willen of gaan volgen bij ons, verzamelen we gegevens die we nodig hebben voor de belastingdienst en om de training waar mogelijk goed aan te laten sluiten op jouw wensen. Omdat we van de belastingdienst alle gegevens 7 jaar moeten bewaren, blijven jouw gegevens 7 jaar bij ons achter slot en grendel staan. Wat we verwerken van (toekomstige) trainees:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam van de (toekomstige) trainee
 • Adresgegevens van het bedrijf of de (toekomstige) trainee
 • Bankrekeningnummer van het bedrijf of de (toekomstige) trainee
 • Telefoonnummer van het bedrijf of de (toekomstige) trainee
 • E-mailadres van het bedrijf of de (toekomstige) trainee
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn gedeeld met ons bij het aanvragen van informatie of het inschrijven bij een training

1.3 Mensen die solliciteren op een vacature
Als je solliciteert op een vacature – waar we uiteraard heel blij mee zijn – deel je ook gegevens met ons. Als we je aannemen, gaan we je gegevens in onze administratie verwerken en geven we je een nieuwe privacyverklaring. Mochten we geen plek voor je hebben, dan bewaren we je gegevens nog uiterlijk 1 jaar om je, als we wel plek voor je hebben, te contacten. Bij een sollicitatie verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Je cv
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij je sollicitatie

1.4 Mensen die ons contactformulier invullen
Bij het invullen van ons contactformulier op onze website zijn er gegevens die we nodig hebben om je vraag of opmerking goed te kunnen verwerken. Om te voorkomen dat je bij ieder contact je vraag of opmerking opnieuw moet uitleggen, bewaren we de gegevens die je daar achterlaat maximaal een jaar. Wat we verwerken bij een vraag of opmerking via ons contactformulier:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen en versturen van het contactformulier

2 MET WELK DOEL VERZAMELEN WE DIE GEGEVENS?

Eerder bespraken we de verschillende gegevens die we van je verzamelen en hoe lang we die (moeten) bewaren. In het kader van de AVG zijn we ook verplicht je te vermelden met welk doel en op basis van welke grondslag we die gegevens verwerken.

2.1 Onze klanten
Van onze klanten verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst)
 • Om onze diensten bij je te leveren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Voor het afhandelen van jouw betaling. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst. We verwerken je persoonsgegevens op grond van deze wettelijke verplichting.

2.2 Mensen die een training willen of gaan volgen bij ons
Van mensen die een training willen of gaan volgen bij ons, verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om onze diensten bij je te leveren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Voor het afhandelen van jouw betaling. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst. We verwerken je persoonsgegevens op grond van deze wettelijke verplichting.

2.3 Mensen die solliciteren op een vacature
Van mensen die solliciteren op een vacature via onze website, verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

2.4 Mensen die ons contactformulier invullen
Van mensen die ons contactformulier invullen, verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om onze diensten bij je te leveren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

3 DELEN WE DIE PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen de gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij delen persoonsgegevens met de volgende partijen.

 • FYGI (zij helpen ons bij het vinden van nieuwe collega’s)
 • Dropbox
 • Simplicate
 • Exact
 • MailChimp

4 COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Copper IM B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze pagina op de website van Veilig internetten.

5 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@copperim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

6 HOE WIJ JOUW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens erg serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@copperim.nl